JU Centri za socijalni rad

KONTAKT ZA MEDIJE

Ana Nikčević  - PR služba

E-mail:  ana.nikcevic@mrs.gov.me

Adresa: Rimski trg 46

Pretraga

Jezik

LOGIN

reagovanje  DAN

Proteklih sedmica od kraja juna do polovine jula, tačnije od 29.06.2016 do 11.07.2016. godine u Baru je na zadovoljstvo hranitelja i stručnih radnika Centra za socijalni rad Bar, uspješno završena druga obuka za hranitelje. Polaznici obuke ohrabreni, a među njima je bilo i osoba mlađe životne dobi.

U periodu od aprila do kraja maja 2015. godine održana je prva obuka za hranitelje U Baru, koja je uspješno završena. Obuka je kod hranitelja izazvala opšte zadovoljstvo i imala je za cilj usvajanja novih znanja i vještina koja su od koristi za buduće hranitelje.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija je 22. juna 2016. godine, u ime Ministarstva rada i socijalnog staranja, primio donaciju Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata, u vidu 275 paketa urmi.

Donaciju povodom Ramazana mjeseca uručio je predstavnik ambasade Ibrahim Alalawi

Predmetna donacija je proslijeđena Centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite, koji vrše distribuciju najugroženijem korisnicima.

Dana 17.07.2013. godine naš sugrađanin Nedim Netko Sinanović, dobio je od predstavnika UNHCR-a i HELP-a ključeve montažne kuće u sutomorskom naselju Haj Nehaj. Kupovina placa od 200 kvadratnih metara je realizovana preko Ministarstva rada i socijalnog staranja, Opštine Bar i Komesarijata za raseljena lica Crne Gore, a sredstva za infrastrukturne priključke na vodovodnu i elektro mrežu obezbijedio je Centar za socijalni rad za opštinu Bar i Ulcinj, koji je bio inicijator svih aktivnosti na rješavanju stambenog pitanja Nedima Sinanovića.