JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

MOJKOVAC: Tribina - „Vršnjačko nasilje“

562024 1121

U duhu dobre saradnje sa vaspitno – obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Mojkovac, JU Centar za socijalni rad je organizovao tribinu na temu „Vršnjačko nasilje“ u OŠ „Milovan Rakočević“ u Lepencu.

Rukovoditeljka službe za djecu i mlade, odrasla i stara lica, materijalna davanja i pravne poslove Sonja Damjanović , predstavnik Uprave policije OB Mojkovac Petar Minić i JU SMŠ „Vuksan Đukić“  Nada Vujičić upoznali su učenike sa nadležnostima i ulogama institucija koje predstavljaju u sprečavanju nasilnog ponašanja kod mladih, o mjerama prevencije i tretmana, kao i kazneno-pravnoj zaštiti u pogledu ove vrste nasilja.

Učenici su bili aktivni učesnici na navedenoj tribini i samim tim pokazali interesovanje za navedenu temu.

562024 1122

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti