SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

SAOPŠTENJE ZA STRANKE

U vezi implementacije Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece ("Sl.list CG", broj 145/21), dajemo sljedeće saopštenje:

Pravo na obeštećenje, u skladu sa ovim zakonom, imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je to pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine, u skladu sa članom 4 (čl. 54a i 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", broj 42/15), ukoliko im je ovo pravo ukinuto. Zahjev se podnosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 8. januara a poslednji dan za podnošenje zahtjeva je 9. mart 2022. godine.

Pravo na obeštećenje pripada i korisnicama čiji je pravni status uređen članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18), nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom. Korisnice kojima je pravo na naknadu po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 prestalo po isteku roka od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece tj. 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu.

U skladu sa članom 8 Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70% i 40%, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

 

U skladu sa odredbama Zakona uz zahtjev se obezbjeđuju sljedeći dokazi:

  1. ZAHTJEV - pisani zahtjev stranke;

Pisani zahtjev stranke nije propisani obrazac, već slobodna forma, gdje se navodi da stranka aplicira za obeštećenje kao bivša korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i da prilaže dolje navedene dokaze.

  1. DOKAZ O OBUSTAVI PRAVA NA NAKNADU PO OSNOVU RODJENJA TROJE ILI VIŠE DJECE - po službenoj dužnosti obezbjeđuju centri za socijalni rad, ukoliko stranka uz zahtjev ne priloži rješenje o obustavi naknade;
  2. DOKAZ DA NIJE KORISNIK PENZIJE - obezbjeđuje centar za socijalni rad od Fonda PIO, osim za korisnice penzije, koje dostavljaju dokaz od Fonda PIO da su podnijeli zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  3. DOKAZ DA NIJE OBVEZNIK OSIGURANJA - obezbjeđuju centri za socijalni rad od Uprave prihoda i carina.

 

U skladu sa članom 9 Zakona pravo prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Korisnice prava na obeštećenje su dužne da nadležnom centru za socijalni rad prijave svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na obeštećenje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

OBAVJEŠTENJE

Shodno naredbi o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim corona virusom ( sl. List CG br14/20 i 15/20), a u cilju izbjegavanja većih gužvi u zatvorenom prostoru, molimo vas da se, do prestanka razloga za sprovođenje posebnih mjera, uzdržavate od dolaska u prostorije Centra za sociajlni rad osim u hitnim slučajevima. Stručne radnike Centra možete kontaktirati putem telefona: 

za opštinu Pljevlja na broj telefona  052/356-676,

za opštinu Žabljak 052/360-151  i

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

U slučaju hitnih i neodložnih intervencija možete kontaktirati  prirpavnog radnika, 24 časa dnevno na broj telefona:

za opštinu Pljevlja 067/216-222,

za opštinu Žabljak 067/216-612.

Za prava koja se ostavruju u Centru a koja zahtjevaju lično prisustvo uveden je i korigovan režim ulaska i boravka, pa u prostorije Centra odnosno u prijemnu kancelariju ulazi samo po jednan korisnik, s tim da je rad sa korisnicima ograničen na period od 09:00 do 12:00 časova. 

Podsjećamo vas  na dostupnost sledećih kontakt telefona:

- Sos za žrtve nasilja u porodici 080/111-111

- Nacionalna sos dječija linija 116111

- Crveni krst Crne Gore  069/194-447  069/194-476

Takođe, koristimo priliku da se zahvalimo sugrađenimja koji su prepoznali ozbiljnost situacije i svoje zahtjeve dostavljaju putem mail-a i telefona. 

 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK

Pogledaj još novosti - Pljevlja i Žabljak