JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

ULCINJ - Centar za socijalni rad: UZ PODRŠKU PRIVREDNIKA OPREMLJENA POSEBNA PROSTORIJA

194242108

U prostorijama Centra za socijalni rad – Područna jedinica Ulcinj u petak je uz pomoć humanih ljudi, donatora (privrednika) iz opštine Ulcinj, adaptirana posebna prostorija koja će se koristiti za kontaktiranje djece sa roditeljima, a u kontrolisanim uslovima.
 
Ovo je prva područna jedinica na teritoriji ove države koja je opremila prostor za ove namjene.
 
Kontakti u kontrolisanim uslovima sprovode se shodno odluci suda, uz nadzor stručnih radnika Centra za socijalni rad.
 
Ovakva viđanja se organizuju kada jedan od roditelja, najčešće otac, nije vidio dijete od rođenja ili po nekoliko godina. Ovakva mjera izriče se i u situacijama kada postoji opasnost od negativnog uticaja jednog roditelja na dijete.
 
1942421022
 
Prostor za rad sa porodicom i kontakti roditelja i djece potrebno je da budu naročito prilagođen djeci (child friendly) kako bi se postigla topla i intimna atmosfera, a u cilju prevazilaženja njihovog straha i odbojnosti koju izaziva stroga i formalna atmosfera Centra za socijalni rad.
 
Organ starateljstva dužan je da svim raspoloživim sredstvima nastoji da se navedeno pravo realizuje, naročito u okolnostima gdje postoji razdvojen život djeteta od jednog roditelja (uslijed objektivnih okolnosti) i ukoliko drugi roditelj ometa navedeno viđanje.
 
U postupcima održavanja ličnih odnosa djeteta sa roditeljem u kontrolisanim uslovima najvažnije je dostizanje pozitivne funkcionalne relacije između roditelja i djeteta i unapređenje roditeljskih relacija, što omogućava pravilan razvoj djeteta i stalnost u održavanju bliskosti sa roditeljem.
 
Važnost kontakta roditelja i bliskih srodnika sa kojima dijete ne živi od ključne je važnosti od ranog uzrasta, kako bi se izgrađivali bliski odnosi pripadanja i afektivne povezanost bitnih  za razvoj pojedinca i kasnije međuljudske odnose u odraslom dobu.
 
Ovaj lijepo i pažljivo opremljeni prostor će se, između ostalog, koristiti za odvijanje razgovora između stručnih radnika u Područnoj jedinici Ulcinj i djeteta, kao i za kontakt djeteta i roditelja sa kojim ne živi.
 
1942421083435
 
 
Ovom prilikom JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj izražava zahvalnost sledećim donatorima:
 
1. Xhelal Myrtja -“Veterinaria&Co”,
 
2. Ardian Elezović -“Macao Beach”,
 
3. Džavid Hodžić -“Miami Beach”,
 
4. Marko Škrelja -“Giovanni trade”,
 
5. Arti Rexha -“Cabo Beach”,
 
6. Pero Delić-“Dely Tours”,
 
7. Albert Kastrati-“Adriatica Brothers”.
 
Direktorica Centra se ovim putem zahvaljuje i kolegama iz Područne jedinice Ulcinj, koji su nesebično pomogli u opremanju ove prostorije.
 
 

BAR: Simpozijum - Autizam

1442024 0947

Dana 13.04.2024.godine u Velikoj sali Skupštine Opštine Ulcinj, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pajović, uzela je učešće na drugom simpozijumu "Autizam", kao jedan od predavača. 

Gospođa Pajović je učesnike simpozijuma upoznala sa ulogom Centra za socijalni rad u radu sa djecom i porodicama djece sa autizmom. Predstavila je svoje iskustvo u radu sa djecom i porodicama, dostupnim uslugama i uslugama koje nedostaju u lokalnoj zajednici. Ukazala je i na značaj psihosocijalne podrške i predstavila materijalna davanja iz oblasti iz socijalne i dječije zaštite, koja mogu ostvariti djeca, t.j. roditelji/staratelji djece iz spektra autizma.

Predavači na ovom simpozijumu bili su dr Agron Ibrahimi, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vlora Duraku Kurti pedijatar, Božidar Drecun, direktor Centra za dnevni boravak Cetinje, Anita Marić, logoped- Zavod za školstvo Crne Gore, Fatjona Geci, direktorica Centra za Autizam " Fluturo per jeten" Tetovo, Blerina Shehu Lala, roditelj djeteta sa spektrom autizma - Tirana, Melinda Zaganjor, majka djeteta, korisnika Dnevnog centra "Sirena ", Enkleida Mataj, direktorica Specijalne škole " 3 Dhjetori" i Elona Hoxha Gjika", menadžerka Centra "Lumturo Dhimbjen" - Tirana.

Na simpozijumu razgovaralo se na temu funkcionisanja Dnevnih centara u Crnoj Gori, rane intervencije, izazovima roditeljima iz ugla roditelja djece sa spektrom autizma, takođe uticaju raznih radionica-muzickih, kreativnih i adolescentnog doba djece sa autizmom i dr.

BERANE: Debata o ljudskim pravima i slobodama

Centar za socijalni rad Berane nastavlja saradnju sa starijim maloljetnicima kroz interaktivne radionice, ovoga puta sa debatom na temu ljudskih prava i sloboda različitih populacija stanovništva.

Debata je bila interaktivna uz aktivno učešće svih prisutnih. 

Učešće su uzeli stariji maloljetnici i zajedno su sa stručnim radnicama Centra za socijalni rad, kroz konstruktivni dijalog došli do novih saznanja i razmjene informacija.

Razvijanjem umijeća komunikacije, učenjem da uđemo u iskren i otvoren dijalog mi vježbamo da svoje potrebe uskladimo sa potrebama sredine u kojoj se nalazimo.  

Kroz asertivni dijalog otvara se istinski susret sa drugima, gdje se ne odustaje od svojih potreba i prava ali se ujedno sagovornik trudi da ne povrijedi tuđa prava i da na neki način nađe "tačku susreta" sa sagovornikom i društvom.

Tokom ove radionice učesnici su imali priliku da se bave svojim najčešćim problemima u komunikaciji i da vježbaju kako da komuniciraju uz uvažavanje svojih i tuđih potreba i različitosti.

MOJKOVAC: Gostovanje direktorice Vesne Rajković na Radiju Mojkovac

2932024 1516

Dana 28.03.2024.godine, direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, Vesna Rajković, je gostovala na Radio Mojkovcu i tom prilikom upoznala građane sa nadležnostima navedene ustanove, obimom prava koja se ostvaruju kroz materijalna davanja i usluge socijalne i dječije zaštite, sa posebnim akcentom na usluge podrške za život u zajednici i usluge neodložne intervencije. Istom prilikom je predočen Plan rada i aktivnosti za 2024.godinu, u sklopu kojeg je i realizovano navedeno gostovanje.

BERANE : Dan lica sa Daunovim sindromom

Dan lica sa Daunovim sindromom obilježava se svake godine kako bi se podigla svijest o ovom stanju, promovisala inkluzija i slavila jedinstvenost svakog pojedinca. Ovaj dan pruža priliku da se istaknu dostignuća i doprinos osoba s Daunovim sindromom društvu, te da se naglasi važnost prihvaćanja i podrške za sve ljude s ovim stanjem.

Datum obilježavanja Dana lica sa Daunovim sindromom može varirati od zemlje do zemlje, ali često se održava 21. marta. Ovaj datum odabran je zbog genetskog uzroka Daunovog sindroma, koji uključuje dodatni hromozom 21.

Tokom ovog dana organiziraju se različite aktivnosti poput edukativnih događaja, sportskih takmičenja, umjetničkih izložbi, koncerata, društvenih okupljanja i mnogih drugih inicijativa kako bi se promovisala inkluzija, prihvaćanje i podrška osobama s Daunovim sindromom.

Važno je pružiti podršku, poštovanje i prilike za sve osobe s Daunovim sindromom te raditi na stvaranju društva koje ih u potpunosti uključuje i cijeni njihovu jedinstvenost.

Stručni radnici Centra za socijalni rad Berane povodom obilježavanja dana osoba sa Daunovim sindromom posjetili su svoju korisnicu , proveli dan sa njom I uručili joj prigodan poklon.

BAR: Posjeta učenika Srednje stručne škole iz Bara Centru za socijalni rad Bar

Dana 20.03.2024. godine, prostorije Centra za socijalni rad Bar, posjetili su učenici drugog i trećeg razreda Srednje stručne škole u Baru, zajedno sa predstavnicom ustanove, profesoricom Milicom Nikocevic. 

Povod ovakvog susreta učenika sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad, socijalnim radnicima bilo je obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada.

Tom prilikom, učenici, koji u budućnosti sebe vide u djelovanju u društveno - humanističkim oblastima rada, imali su priliku da čuju preporuke, iskustva i načine na kojima je koncipiran angažman socijalnog radnika u Centru i njihov doprinos boljitku zajednice. 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti