JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : Obilježen osamnaesti oktobar - Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska Komisija je 2007. godine proglasila 18. Oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se u svim zemljama organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou i lokalnom nivou, kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima.

U prisustvu zaposlenih u Centru za socijalni rad i građana Berana, održan je radni sastanak na temu borbe protiv trgovine ljudima. Ovom aktivnošću učesnici sastanka su poslali snažnu preventivnu poruku, kroz dijalog smo nastojali da ukažemo i na teške posledice i traume kroz koje žrtve trgovine ljudima prolaze.

U sali Centra za socijalni rad u Beranama učesnici sastanka su imali priliku da odgledaju film „Posmatrači“, koji se bavi problematikom trgovine ljudima, naročito među mlađom populacijom. Riječ je o kratkom igranom filmu reditelja Nikole Ljuce, čiji je cilj podizanje svijesti o trgovini ljudima. Kroz tri odvojene priče, kratki igrani film prati sudbine troje mladih ljudi koji postaju (potencijalne) žrtve u mreži trgovine ljudima. Posmatrači šalju jasnu i snažnu poruku da, iako je danas teško odrastati, jer zamke vrebaju na svakom ćošku, svaki mladi čovjek mora da vjeruje u sebe, da ne osjeća stid i da sa bližnjima podijeli sve svoje strahove, probleme i sumnje ili da se obrati specijalizovanim institucijama.

Događaj koji je organizovao Centar za socijalni rad u Beranama  povodom  dana borbe protiv trgovine ljudima ima veliki preventivni značaj jer smo informisali javnost o ovom fenomenu, koji predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

BERANE : MULTISEKTORSKA SARADNJA

U cilju unapređenja saradnje i razmjene informacija socijalna radnica Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica , Anka Vuksanović i medijatorka za RE populaciju Selimović Tanja dana 10.10.2023 godine posjetile su OŠ „ Radomir Mitrović „ i razgovarali sa direktorom Aleksandrom Vujovićem i Nikolom Raičevićem, Koordinatorom tima za prevenciju ranog napuštanja školovanja i profesorom razredne nastave.  Tom prilikom zajedničko mišljenje svih prisutnih je da se napravio veliki iskorak u integraciji djece RE populacije.  Takođe je naglašeno da se rezultati u napredovanju ostvarivanja potpune inkluzije mogu postići adekvatnom saradnjom sektorskih službi kao i projektima koji se realizuju putem NVO.

13102023 2139

BERANE : STOP VRŠNJAČKOM NASILJU

Nastavljena je saradnja Centra za socijani rad Berane, Andrijevica I Petnjica sa lokalnom zajednicom u vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece na temu prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja i vandalizma. Dana 12.10.2023 godine u JU OŠ "Lubnice" direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković,dipl.soc.radnik sa svojim saradnicama: Marijanom Tajić, dipl.spec. pedagoškinjom, Marijom Stanišić, dipl. psihološkinjom i Sanjom Vujović, dipl. socijalnom radnicom, sa djecom I roditeljima razgovarano o ovoj jako važnoj temi. Kao predstavnik Uprave policije je bio policijski službenik, Veselin Vuksanović.

„Djeca čistog srca“

Zaposleni iz Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica su posjetili Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Beranama, sa ciljem da sa istima provedemo vrijeme, pokažemo i stimulišemo druge da im pruže priliku da djeca i omladina zablistaju u stimulativnom okruženju, ispunjenom ljubavi i podrškom i da zalužuju da se sjetimo njih u običnim danima, a ne samo u danima kada se obilježavaju praznici ili međunarodni datumi. Takođe, sindikat zaposlenih Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica je samostalno i dobrovoljno donirao Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sedam lejzi begova, od kojih je dodatnih tri samoinicijativno donirao Igor Medojević iz Podgorice, privatni preduzetnik koji se bavi proizvodnjom i prodajom lejzi begova.

Veliku zahvalnost dugujemo djeci i omladini, zaposlenim kao i  direktoru Dnevnog centra koji su nas srdačno primili i ugotili, a posebno hvala djeci i omladini na ljubavi koju su nam nesebično pružali i što su čistog srca.

U prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM)

U petak 06.10.2023. godine u prostorijama Centra za socijani rad Danilovgrad održan je sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migrante (IOM) sa ciljem razmjene iskustava u radu sa ranjivim kategorijama u migraciji, radi daljeg unapređenja programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije (AVRR), koji se sprovodi u okviru aktivnosti IOM-a uz obavezno učešće Centra.

Sastanku su prisustvovali predstavnici IOM-a Bosna i Hercegovina Tarik Zećo i Dino Pehlić, kao i predstavnica IOM-a Crna Gora Dijana Ostojić, dok su ispred Centra za socijani rad sastanku prisustvovali direkror CZSR Danilovgrad Nikola Anđušić i radnice Stručne službe Aida Kalač Šuković i Milena Ivanović.

10102023

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje Centar za socijalni rad preduzima iz okvira svoje nadležnosti u procesu realizacije pomenutog programa, te koje usluge korisnici mogu ostvariti u okviru svojih prava. Poseban naglasak stavljen je na maloljetnike bez pratnje, kao najranjivijoj kategoriji, a s tim u vezi prikazani su koraci koji se preduzimaju u Centru u procesu zaštite i procjene najboljeg interesa , kao i izazovi sa kojima se Centar susreće prilikom rada sa takvim korisnicima. Predstavnici IOM-a su kroz primjere iz prakse prikazali proces uspješne realizacije programa Asistiranog dobrovoljnog povratka i reintegracije, kao i aktivnosti koje njihov tim preduzima tokom tog procesa, ali i nakon njega, a koje se tiču daljeg praćenja i monitoringa.

Takođe, osvrtom na dosadašnju saradnju stečeni su uvidi u kljčne momente usaglašenog djelovanja, a dogovoreno je i proširenje saradnje kroz edukacije koje se planiraju od strane IOM-a, a sve u cilju poboljšanja rada sa korisnicima.

Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije

01

Opština Bar formirala je Operativni multisektorski tim za kontinuirano praćenje socijalne situacije čija je glavna intencija  da obezbijedi razmjenu informacija iz domena struktura koje su u njemu zastupljene i doprinese njihovom koordiniranom i sinhronizovanom postupanju u cilju efikasne intervencije.

Na prvom sastanku Operativnog tima učešće su uzeli predstavnici svih uključenih institucija: Alma Hot, ispred Centra bezbjednosti Bar, Jadranka Dragović, predstavnica Centra za socijalni rad,  Jelena Čejović, predstavnica Doma zdravlja, Milica Belada, predstavnica Zavoda za zapošljavanje, Zorica Crnčević, sekretarka OO Crvenog krsta, Slavica Radević u ime aktiva direktora obrazovno-vaspitnih ustanova i Ljiljana Vujović, predstavnica NVO “Žene Bara”. Ispred lokalne uprave sastanku su prisustvovali Jovo Krstajić, rukovodilac Kancelarije za socijalno staranje i Vasilije Lalević, saradnik na poslovima socijalne i dječje zaštite. Timom rukovodi potpredsjednica Opštine, Tanja Spičanović.

02

Pored kontinuiranog praćenja socijalne situacije na teritoriji opštine Bar, zadaci Operativnog tima su da procjenjuje rizike od siromaštva, diskriminacije  i svih vidova socijalne isključenosti, da predlaže mjere za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici,rodno zasnovanog nasilja i ostalih oblika nasilja koji pogađaju socijalno osjetljive skupine, da predlaže modele za brže i djelotvornije pružanje podrške žrtvama nasilja i njihovu punu socijalnu reintegraciju. Tim će se baviti i analizom učinkovitosti postojećih mjera socijalne podrške, davati mišljenje na akte iz oblasti socijalne politike i inicirati kreiranje novih mehanizama koji su u funkciji smanjenja socijalnih razlika.

Formiranjem ovog tima Opština Bar želi da afirmiše proaktivan pristup u predlaganju i sprovođenju konkretnih rješenja i inicijativa, koji dolaze kako iz institucija sistema, tako i iz djelova civilnog društva.​

Preuzeto sa: Opština Bar: Multisektorskom saradnjom do unaprijeđenja socijalne situacije (barinfo.me)

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti