JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Hraniteljstvo – za topao dom, miran san i spokojan osmjeh

01

Nije bilo onih koji su danas ostali imuni i nisu pustili suzu tokom promocije hraniteljstva i porodičnog smještaja, koje je u sali Dvorca kralja Nikole organizovao Centar za socijalni rad za Bar i Ulcinj, uz svesrdnu podršku ljudi velikog srca – hranitelja.

Životne priče i iskustva onih koji se godinama nalaze u ulozi hranitelja, barem na čas su natjerali na razmišljanje o ovom najhumanijem i herojskom činu sve koji su se našli pred tim ljudima. Pred njihovim djelom, riječima i širinom duše.

Nakon stručnih izlaganja, uslijedila su iskustva hranitelja, čije su priče rasplakale sve u sali, a nagrađeni su i gromoglasnim i dugim aplauzima, kao toplim vidom podrške.

Regionalna konferencija "Optimalni rani razvoj za svako dijete"

11112022 1204

Direktori  pet Centara za socijalni rad  su uzeli  učešće na  regionalnoj konferenciji o uslugama rane identifikacije kašnjenja i smetnji u razvoju i rane intervencije. Konferencija je održana  09.11.2022.  i 10.11.2022. godine u hotelu "Hilton" u Podgorici,   uz podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i EU. 

Konferenciji su prisustvovali Vesna Minić, direktorica Centra za socijalni rad Bijelo Polje, Vesna Rajković, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Kolašin i Mojkovac, Biljana Dimić, direktorica Centra za socijalni rad Herceg Novi, Nikola Anđušić, direktor Centra za socijalni rad Danilovgrad  i Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi nacionalne Analize stanja u oblasti intervencija u ranom djetinjstvu u Crnoj Gori.

Prepoznavanje kašnjenja i smetnji u razvoju u prvim godinama života i njihovo rješavanje kroz ranu intervenciju veoma je važno, jer se tako djetetu daje šansa da se razvije do svog punog potencijala, da savlada teškoće u razvoju i umanjuje se uticaj smetnji u razvoju.

Posjeta Osnovnoj školi "Anto- Đedović" u Baru

3112022 1530Nastavlja se saradnja sa vaspitno-obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici, te smo danas, 03.11.2022. godine, obišli Osnovnu školu "Anto-Đedovic" u Baru, gdje su nas primile direktorica škole, Stanka Vučinić i pedagog ove škole, Vlatka Gazević. Ispred Centra za socijalni rad Bar sastanku su prisustvovale mr Vesna Jukić, psiholog, Azra Čindrak, dipl.socijalna radnica i Biljana Pajović, direktorica Centra. Takođe, sastanku je prisustvovala Jelena Čejović, dipl socijalna radnica, koja je zaposlena u Domu zdravlja- Porodično-bračno savjetovaliste.
Tema razgovora su bili aktuelni problemi koji se tiču djece, nasilje u porodici, vršnjacko nasilje, kao i koraci u prevenciji i preuzimanju konkretnih mjera povodom ovih problema. Planirani su dalji koraci koji će voditi još boljoj saradnji i rjesavanju zajedničkih problema.
Zahvaljujemo se direktorici i pedagogu Osnovne škole "Anto-Đedović" na srdačnom prijemu i radujemo se daljoj saradnji sa ovom školom.

Predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili Osnovnu školu "Srbija" u Baru

Dana 18.10.2022. godine  predstavnici Centra za socijalni rad Bar posjetili su Osnovnu školu “Srbija” u Baru. Centar za socijalni rad kao organ starateljstva prati razvoj djece koja su smještana u hraniteljske porodice, te briga za pravilno odrastanje podrazumijeva i njihovo adekvatno školovanje. Ovim povodom vođen je razgovor o učenicima Osnovne škole “Srbija” koji su smješteni u hraniteljskim porodicama. Razgovor je vođen i povodom učenika koji imaju probleme u ponašanju. Tokom sastanka predložene su dalje aktivnosti u cilju korekcije neželjenog ponašanja ove djece. Takođe, bliže je pojašnjenja uloga  organ starateljstva, koji  obezbjeđuje osnovnu zaštitu prava i interesa djeteta odgovarajućim intervencijama socijalne i porodično-pravne zaštite djeteta. 

24102022

Sastanku su prisustvovali Mirjana Vučević – direktorica škole, Elda Hodžić - pedagoškinja, Nina Žugić – nastavnik, Rajna Popović- nastavnik, Jasminka Spahić - prof. razredne nastave, Dina Beharović - prof. razredne nastave, Nina Stević - asistent u nastavi, Biljana Pajović-direktorica Centra za socijalni rad, Azra Čindrak- dipl.socijalna radnica i Adela Šabović, dipl.pedagog.

 

 

Program stručnog osposobljavanja

U Centru  za socijalni rad u Baru  od 15.01.2022. godine dvije pripravnice (bachelor socijalna politika i socijalni rad) su  započele program stručnog osposobljavanja, na osnovu  Zakona  o stručnom osposobljavanju lica  sa stečenim  visokim obrazovanjem,  posredstvom Uprave  za kadrove, a u trajanju od devet mjeseci. 

Za pripravnicu  Danijelu  Tripovic mentor je bila Katica  Kovač,  dipl. socijalna  radnica,  dok je za Milenu  Petrović mentor bila  Anita Adrovic, takođe  socijalna  radnica.

Tokom rada, upoznale  su se sa poslovima  i zadacima  stručnih  radnika tri službe- Službe za djecu i  mlade, Službe za odrasla  i  stara  lica i Službe za materijalna davanja i  pravne  poslove.  

Ovim  putem izražavamo  zahvalnost  našim  dragim  pripravnicama  koje su u ovim izazovnim  vremenima  dale maksimalan doprinos  i posvećenost  u radu.

U PJ Ulcinj, program  osposobljavanja  je realizovan  za Valentinu Popović  ( bachelor socijalne politike i socijalnog  rada) i Mladena Perica ( dipl pravnika).

13102022 1546

 

CSR Danilovgrad - Promocija hraniteljstva

27922 1436

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti