JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

ULCINJ: Gostovanje rukovoditeljke u PJ Ulcinj na temu zaštita i promovisanje prava roma i egipćana u Crnogorskom društvu

Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze

 

Marina Kastrati scaled 562024 1613

Drejtoresha  e Qendres per  Pune Sociale ne Ulqin, Marina Kastrati, duke folur ne emisionin Mbrojtja  dhe promovimi i të drejtave të pakicës rome dhe egjiptiane në shoqërinë malazeze tha se Qendra për punë sociale,  punon intensivisht  në  përmiresimin e  mirëqenijes  sociale  dhe ekonomike të komunitetit rom dhe egjiptian. Ajo theksoi  se instituicioni qe drejton  prej kohësh ka fokusuar aktivitetin e vet në disa  komponente kryesore, siç është përkujdesja sociale, ndihma në edukimin e fëmijeve të këtij komuniteti, asistena sociale, angazhimi për  përmiresimin e jetesës, kompensimet  e fëmijeve dhe të moshuarve etj.  Bashkëbisedusja jonë nenvizon se bashkepunimi  i frytshëm me institucionet e tjera  është parakusht  për përmirësimin e  të gjitha  problemeve të lartëpermendura  dhe se Qendra  angazhohet  që ky bashkepunim  të jetë në nivelin e duhur.

 Preuzeto sa: Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të romve dhe egjiptianve në shoqërinë malazeze – Radio Elita (elitaradio.me)

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti