JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Međunarodni dan porodice obilježen u Baru

Sadržajnim i raznovrsnim programom, u čijem fokusu su bila djeca i porodica, danas je u Domu kulture u Baru, u organizaciji Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, obilježen 15. maj – Međunarodni dan porodice.

O ulozi i značaju porodice kao osnovne socijalne jedinice, afirmaciji porodičnih vrijednosti, jednakosti između polova u okviru porodice, te njenoj zaštiti i izazovima sa kojima se suočava na tribini govorili su direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Biljana Pajović, potpredsjednica Opštine Bar mr Tanja Spičanović, sekretar Sekretarijata za sport i mlade Opštine Bar i istaknuti sportista Goran Simić, psihološkinja mr Andrijana Raković, pedagoškinja Milanka Okuka, socijalna radnica Jelena ČejovićErvin Hadžiburić ispred NVO Orijent.

Tribina je okupila i predstavnike tri najveće vjerske zajednice u gradu, te su na temu porodice i izazovima sa kojima se porodica susreće u 21. vijeku govorili imam barski Mujdin ef. Milaimi, nadbiskup barski Rok Đonlešaj i sveštenik Pavle Božović, koordinator Katihetskog odbora Mitropolije crnogorsko-primorske. 

Tribinu su, prigodnim kulturnim programom, obogatili učenici OŠ “Meksiko”, djeca iz PPU “Svetionik” i članovi KUD-a “Rumija” iz Bara.

Direktorica Centra za socijalni rad Biljana Pajović istakla je da je porodica najveći dar, ali i najvea odgovornost i ocijenila da je u savremenom dobu institucija porodice pred brojnim izazovima.

„Svakog dana treba da promišljamo značaj porodice, ne samo 15. maja. Institucija porodice danas je narušena, roditelji lako odustaju od porodice i braka pred prvom preprekom… Danas su sa nama predstavnici tri najveće vjerske zajednice u gradu i ta činjenica me posebno raduje. Svi su odmah privatili naš poziv“, kazala je Pajović.

Potpredsjednica Opštine Bar Tanja Spičanović je, govoreći o važnosti porodice i afirmaciji porodičnih vrijednosti, istakla da je povod današnjeg okupljanja obavezujuć u dvostrukom smislu.

„Ovaj dan je prilika da se podsjetimo na ulogu i značaj porodice, te da naglasimo da bez obzira na sve preobražaje u njenoj strukturi,obliku i veličini, funkcija porodice ostaje ista – ona je naše izvorište i utočište. Istovremeno, u obavezi smo da ukažemo na zabrinjavajuće stanje u pogledu porasta porodičnog nasilja i nasilja među đecom, porasta siromaštva i finansijsku nestabilnost koja značajno utiče na odluku mladih parova o zasnivanju porodice i stvaranju potomstva”, poručila je Spičanović.

Uz osvrt na negativne demografske trendove, Spičanović je afirmisala potrebu sistemskog djelovanja u pravcu osnaživanja porodice kojoj je, usljed velikih izazova i modernih trendova, neophodna podrška društvene zajednice.

„Porodica u kojoj se njeguju ljubav, bliskost, pažnja i povjerenje je osnov za razvoj srećnih, ostvarenih i zdravih pojedinaca, a takvi pojedinci su preduslov za izgradnju stabilnog društvenog okvira u kojem se njeguju sve različitosti”, naglasila je.

„Kada utkate porodične vrijednosti u oblast kojom se bavite uspjeh je zagarantovan. Porodica predstavlja stub rasta i razvoja svih nas, a podrška koja dolazi iz porodičnog okruženja od izuzetne je važnosti. I mene je porodica ‘gurala’ u životu“, kazao je Simić, ocijenivši i da su stanovnici Crne Gore, u poređenju sa nekim od država u regionu, znatno privrženiji porodici.

Ako je porodica zdrava i moralna, takvo će nam biti i društvo, ocijenio je Ervin Hadžiburić, ispred NVO „Orijent“.

„U svakodnevnom životu treba da se vodimo moralnim načelima. Postavio bih pitanja svima vama: Da lu ručate zajedno sa svojom porodicom? Da li jedan dan sedmično odvojite za druženje sa porodicom? Da li razgovaramo na kraju dana sa članovima naše porodice o tome kakav nam je bio dan u školi, na poslu?“, upitao je Hadžiburić, i osvrnuo se na statističke podatke koji pokazuju da je u Crnoj Gori prošle godine negativan prirodni priraštaj zabilježen u 17 crnogorskih opština. Ako tome dodamo činjenicu da su vidljive i migracije, jasno je da se toj problematici mora pristupiti hitno i sistematski.

„Poslednji je voz da se nađe rješenje. Treba da stimulišemo mlade da ranije stupaju u brak, zasnivaju porodicu, ali i da im kroz institucije sistema pomognemo da riješe stambeno pitanje“, smatra Hadžiburić.

Kao jedan od problema sa kojima se savremena porodica suočava, Hadžiburić navodi i medijski prostor u kojem su, prema njegovim riječima, previše zastupljeni ljudi koji po moralu ne bi trebali da budu zastupljeni.

„Na drugoj strani imamo profesore, naučnike, društvene djelatnike koji svojim primjerom mogu da pokažu kako možemo da budemo bolji… Onda imamo odgovor na pitanje zašto je stanje ovakvo kakvo jeste. Razumijem potrebu ljudi da zarade, ali moramo imati dozu ljudskosti da znamo koji je donji prag, linija preko koje se ne ide. Gdje je danas neki novi Dragan Radulović, Minja Subota, Branko Kockica, Životinsko cartvo? Moramo i o tome da promislimo…“, kazao je Hadžiburić i predložio da se organizovanjem određenih simpozijuma i seminara dođe do rješenja.

„Takođe, predlažem da u osnovnim i srednjim školama kao obavezan predmet buu uvedeni moral, etika i lijepo ponašanje“, predložio je Hadžiburić.

„Danas, nažalost, živimo u vremenu kada porodica gubi smisao i kada porodicu ovaj takozvani moderni svijet drugačije percepcira i formuliše da može biti porodica dva muškarca ili dvije žene. A to ne može biti. Uzvišeni Bog stvorio je Adama ili Ademu i Evu ili Havu, nije stvorio dva Adama ili dvije Eve…“, kazao je Milaimi i dodao da je u svim monoteističkim vjerama porodica osnovna jedinica društva i temelj ljudske zajednice.

„Bez porodice život gubi smisao… Da bi čovjek dostigao savršenstvo uslov je da uđe u brak, osnuje porodicu i poštuje pravila bračnog života. Moram da se osvrnem i na poslednja dešavanja u regionu a i našem Baru – sačuvajmo našu djecu, objasnimo im šta je vršnjačko nasilje i na koji način mu se suprotstaviti, objasnimo im šta je dobro a šta loše, provodimo više vremena sa našom djecom. Porodica je vaspitač broj dva, a vaspitač broj dva je škola“, kazao je Milaimi.

Nadbiskup barski Rok Đonlešaj ističe da uglavnom imamo vremena za sve ostalo, a za ono što je sveto – porodicu, nemamo.

„Najveći problem današnjice je vrijeme… Društvo se raspada kada se raspadne porodica… Dijete je dragulj koji se mora izbrusiti, a da li će se i kako izbrusiti zavisi od roditelja, da li će dijete dobiti svoju vrijednost i svoj sjaj“, kazao je Rokđonlešaj.

Sveštenik Pavle Božović kazao je da porodica u materijalističkom vremenu postaje samo jedno sredstvo za obezbjeđivanje sigurne starosti.

„Stvaram djecu da bi imao sjutra ko da me čuva kad budem stariji. Međutim, porodica je mnogo više od toga… Kao posledica materijalističkog shvatanja mnogi mladi ljudi odustaju od formiranja porodice, a oni koji je formiraju formiraju je što kasnije, sa što manjim brojem članova… Porodica je u krizi, ali ta kriza za nas zapravo može biti predivna šansa – da izađemo jači“, kazao je Božović.

Kako bismo izgradili stabilnu porodicu, ne treba da smo zagledani ni u sebe, ni u onog drugog, već da zajedno gledamo u pravcu vrline, dobrote, ljubavi, Boga, koji jeste ljubav.

„Onda ćemo pronaći to nešto što nas spaja i doći do funkcionalnih odnosa“, naveo je Božović.

Psihološkinja u Srednjoj stručnoj školi Milanka Okuka navela je da intelektualni, emocionalni, socijalni razvoj počinje u porodici i ono što je jako važno je da je porodica i duhovni i moralni temelj razvoja ličnosti.

„Osim toplog odnosa prema djetetu u porodici, da je željeno i voljeno biće, jako su važni i međusobni supružnički odnosi, jer istraživanja pokazuju da brojni poremećaji ličnosti i ponašanja potiču iz tih poremećenih supružničkih odnosa. Jako je važno da porodicu uredimo kao neki naš mikrokosmos, da bude zdravo okruženje, toplo, prijatno, da postoji međusobna komunikacija, uvažavanje, poštovanje, da razvijamo jaku radnu etiku. Važno je i da demonstriramo ljubav i poštovanje, iskrenost, velikodušnost, opraštanje unutar svoje porodice, kako bi djeca na osnovu toga što su te obrasce ponašanja stekli u porodici, kasnije primjenjivali van porodičnih okvira.“, navela je je.

Da je sve veći broj porodica sa različitim oblicima nasilja, potvrdila je socijalna radnica Jelena Čejović.

„Značajan je broj porodica čiji članovi koriste psihoaktivne supstance i time doprinose disfunkcionalnosti porodice. Našim radom u Domu zdravlja Bar trudimo se da doprinesemo kvalitetu života porodice, pružimo podršku razvijanju porodice i u mjeri u kojoj je to moguće preveniramo porodične disfunkcije, kao i da se razriješe razne situacije…“, kazala je Čejović, pohvalivši uspješnu saradnju Doma zdravlja sa Centrom za socijalni rad.

Psihološkinja u Centru za socijalni rad mr Andrijana Raković kazala je da je porodica osnovna ćelija budućnost, a da naša budućnost upravo zavisi od toga kakve su naše porodice.

„Naš rad se najčešće bazira na disfunkcionalnoj porodici. Problemi koji je uzrokuju su različiti – od alkoholizma, narkomanije, nasilje u porodici, ali i zanemarivanje najmlađih, ali ponekad i najstarijih članova porodice. Porodica bi trebala da bude mjesto gdje su svi sigurni, naročito djeca. Dijete usvaja obrasce ponašanja u porodici. Na konkretan rast i razvoj djeteta u psihičkom, emocionalnom pa čak i fizičkom nivou utiču vaspitni stil roditelja i atmosfera u porodici, kao i ponašanje samih roditelja“, kazala je Raković, istakavši da su roditelji najuticajniji modeli ponašanja za dijete.

Međunarodni dan porodice prvi put je obilježen 1994. godine pod sloganom “Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece“. Generalna skupština UN je proglasila ovaj datum kao dan promovisanja svijesti o važnosti porodice, podsticanja javnosti na pružanje podrške porodicama i ukazivanja na potrebu da se društveni resursi i planiranja usmjere u korist porodice, u cilju poboljšanja kvaliteta života svake jedinke i zajednice kao cjeline.

Događaj su realizovali Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Opština Bar, Kulturni centar Bar i Dom zdravlja Bar.

Preuzeto sa: Međunarodni dan porodice obilježen u Baru - Primorski Portal

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti