JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Posjeta eksperata u okviru SOCIEUX+ programa Centru za socijalni rad Bar

942023 923

Danas je u prostoriji Centra za socijalni rad Bar održan radni sastanak, na kojem su uzeli učešće eksperti, Maria Herczog iz Mađarske, Yann Guegan iz Francuske, predstavnice Centra za socijalni rad Podgorica i direktorica JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. 

Tema sastanka je projekat koji se sprovodi od strane SOCIEUX+ organizacije, rad na temi "Jačanje kapaciteta socijalnih radnika za kreiranje i primjenu protokola u radu sa sa disfunkcionalim porodicama", a na sastanku se govorilo i o izazovima u radu sa korisnicima, kao i o predlozima za unapređenje direktnog rada sa korisnicima sistema socijalne i dječije zaštite.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti