JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA

Nasilje u porodici jedan je od najpodmuklijih oblika nasilja nad ženama. Ono se događa u svim društvenim slojevima, bez obzira na godine starosti, tokom svih godišnjih doba i akcenat na podršku ženama i njihovom pravu na zaštitu treba biti stalno prisutna, a ne samo tokom “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Nasiljem se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno. Žrtva nasilja ima pravo na psiho-socijalnu i pravnu pomoć, socijalnu i medicinsku zaštitu, u skladu sa zakonom.

JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, zajedno sa jednim od najpoznatijih i najpriznatijih crnogorskih rukometaša, Milošem Vujovićem, želi podsjetiti sve žene na njihovu vrijednost, kao i na pravo na sistem podrške koji im pripada.

 Da podsjetimo, nasilje možete prijaviti putem sljedećih brojeva telefona:

  • 122 – Policija; 
  • 080 111 111 - Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici:
  • 19977 – Jedinstvena besplatna info linija centara za socijalni rad

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti