JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik obilježio 60 godina rada ustanove

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik je obilježio  60 godina rada ustanove.

Naime, Centar  za socijalni rad je osnovan davne 1963. godine i od tada je postao nezaobilazna insitucija koja pruža pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnije.

Rad stručnih radnika i svih zaposlenih u ovoj ustanovi nije samo administrativni posao, već je i posvećenost ljudima, razumijevanje njihovih problema i traženje rješenja koja će unaprijediti kvalitet života naših naših građana.

Centar za socijalni rad ne pomaže samo pojedincima i porodicama u krizi već i aktivno radi na stvaranju ambijenta u kome svaki pojedinac ima prilku da ostvari svoj puni potencijal poštujući temeljne vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva, jednakosti i privlačnosti.

U prethodnih 60 godina suočavali smo se sa brojnim izazovima ali smo se izborili, zahvaljujući podršci resornog Ministrastva, Lokalne zajednice, NVO  kao i drugih partnera.

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti