JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BAR: Sastanak predstavnika Zavoda za zapošljavanje i predstavnika Centra za socijalni rad Bar

632024 1641

Na zahtjev Centra za socijalni rad Bar, održan je sastanak u prostorijama Zavoda za zapošljavanje.

Na sastanku je predočeno da je kod ovog Centra, na evidenciji je 220 porodica korisnika pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, od čega nešto više od 150 porodica/korisnika čine radno sposobni korisnici.

Naš zajednički cilj je unapređenje položaja ranjivih ciljnih grupa nezaposlenih osoba na temelju poboljšanja saradnje u pružanju mjera socijalne aktivacije, te sprovođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Cilj sastanka je unapređenje već postojeće, dobre saradnje, koju ostvarujemo sa  Zavodom, a  da bi zaista aktivirali pasivne građane koji su korisnici materijalnog obezbijeđenja, ali su radno aktivni i radno sposobni.

Sastanku su prisustvovali  načelnik Biroa rada Bar, Željko Rolović, Nataša Kovačević, šef Biroa rada Bar, Biljana Pajović, direktorica Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, Biljana Pavlović Amanović, rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove i Marina Šorović, stručna radnica na materijalnim davanjima. 

BERANE : SARADNJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I DOMA UČENIKA I STUDENATA

Od strane Centra za socijalni rad Berane, a u sklopu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma, dana 05.03.2024.godine u prostorijama Doma učenika i studenata u Beranama, realizovana je radionica sa učenicima srednje škole na temu vršnjačkog nasilja. Radionica je bila koncipirana na način što su učenici imali priliku da odgledaju edukativni film na gore pomenutu temu, nadalje kroz diskusiju i roll play uloge učenici zajedno sa predavačima su imali mogućnost da na praktičnim primjerima slikovito prikažu situacije ove društvene pojave. 

Radionici su prisustvovali i uzeli učešće Marija Stanišić dipl.psiholog, Agović Lejla dipl.psiholog, Tajić Marijana dipl.spec.pedagog i Vujović Sanja dipl.socijalni radnik. Pored zaposlenih Centra za socijalni rad, na radionici su uzeli učešće i zaposleni u Domu učenika Milena Kljajić, Ljubica Račić, Gorica Babić i Plavša Đurišić.

JU Centar za socijalni rad Pljevlja obilježio Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, dana 28.02.2024. godine direktorica Centra za socijalni rad Pljevlja, Tamara Bajović, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović održalli su sastanak sa pedagozima osnovnih i srednjih škola.  Na sastanku je izvršena analiza aktuelnih slučajeva vršnjačkog nasilja i planirane su buduće aktivnosti koje će se realizovati s ciljem rane prevencije i intrevencije u slučajevima vršnjakog nasilja.  U toku 2023. godine Centar za socijalni rad je ukupno imao na evidenciji 70 maloljetnika koji su ispoljili neki od oblika delinkventnog ponašanja.  U svim predmetnim slučajevima postupajući stručni radnici su izradili Procjenu te u saradnji sa školama i roditeljima sačinili Planove pomoći i podrške u skladu sa kojima su preduzimane određene mjere prema maloljetnim licima i pružane usluge savjetodavnog rada, a sve u cilju usvajanja standarda i normi opštedruštveno prihvatljivog ponašanja.

Istog dana, u organizaciji JU Gimnazije „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, predstavnici Centra za socijalni rad, pedagoškinja Sandra Ostojić i psiholog Marinko Vujanović su učenicima I i II razreda održali radionicu na temu „Vršnjačko nasilje - prevencija i intervencija“. Tom prilikom učenike su, između ostalog, bliže upoznali sa ulogom i nadležnostima Centra za socijalni rad i motivisali da u slučaju saznanja ili sumnje na vršnjačko nasilje isto prijave. Predstavnci Centra su i pohvalili dosadašnju saradnju sa Gimnazijom čije raznovrsne preventivne aktivnosti daju rezultat u suzbijanju vršnjačkog nasilja. U vezi sa tim su posebno istakli da je najvažnija prevencija, da uvijek treba otvoreno kritikovati nasilje, edukovati djecu, nastavnike, vaspitače, roditelje, realizovati aktivnosti i manifestacije koje promovišu toleranciju, asertivnu komunikaciju i nenasilno rješavanje problema.

Direktor JU Centra za socijalni rad za opštinu Danilovgrad bio je gost u jutarnjem programu Dobro jutro Crna Goro na RTCG

BERANE: Radionica "Asertivna komunikacija"

U prostorijama Centra za socijalni rad u Beranama održna je radionica na temu asertivne komunikacije.

Učešće na radionici su uzeli stariji maloljetnici i zajedno su sa stručnim radnicama Centra za socijalni rad, kroz primjere i roll play uloge uspješno predstavili i prepoznali stilove komunikacije.

Razvijanjem umijeća komunikacije, učenjem da uđemo u iskren i otvoren dijalog mi vježbamo da svoje potrebe uskladimo sa potrebama sredine u kojoj se nalazimo.  

Kroz asertivni dijalog otvara se istinski susret sa drugima, gdje se ne odustaje od svojih potreba i prava ali se ujedno sagovornik trudi da ne povrijedi tuđa prava i da na neki način nađe "tačku susreta" sa sagovornikom i društvom.

Tokom ove radionice učesnici su imali priliku da se bave svojim najčešćim problemima u komunikaciji i da vježbaju kako da komuniciraju uz uvažavanje svojih i tuđih potreba i različitosti.

BERANE : SARADNJOM DO USPJEHA

Stručne radnice Centra za socijalni rad u Beranama, Sanja Vujović dipl.socijalna radnica i Lejla Agović dipl.psihološkinja su dana 09. 02.2024.godine posjetile JU Dom učenika i studenata u Beranama.

Održan je konstruktivni sastanak na čelu sa direktorem ustanove Doma učenika prof. Goranom Kikovićem, upravnikom službe za smještaj Bismiljak Petrom i Plavšom Đurišićem vaspitačem.

Na sastanku je bilo riječi o unapređenju i nastavku saradnje, razmjeni iskustava u oblasti studentskog i učeničkog standarda i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti