JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

BERANE : „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO“

Povodom ovogodišnje kampanje Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, „ NE ĆUTI.PRIJAVI.UZ TEBE SMO kojom se obilježeva šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u okviru aktivnosti u prostorijama Centra za socijalni rad u Beranama dana 04.12.2023.godine je održana radionica sa korisnicima kroz diskusiju "Razgovorom do rešenja".

Tokom radionice u Centru za socijalni rad, žene su odlučile otvoreno podijeliti svoja iskustva s nasiljem, stvarajući prostor za duboko i iskreno razumijevanje problema. Njihova hrabrost i iskrenost doprinijeli su stvaranju atmosfere povjerenja i zajedništva.

S obzirom na osjetljivost teme, mnoge su izrazile početne sumnje, ali brzo su shvatile da je prostor stvoren kako bi podržao njihovo iskreno izražavanje. Bez straha od osude ili nepoštovanja, žene su otvoreno dijelile svoje priče, stvarajući sredinu uzajamne podrške.

Otvorenost žena koje su dijelile svoja iskustva stvorila je osnovu za dalje akcije i podršku. Zahvaljujemo ovim hrabrim ženama na njihovoj iskrenosti i doprinosu stvaranju zajednice koja aktivno podržava žrtve nasilja. Njihova hrabrost postala je svjetionik koji vodi put prema razumijevanju, suosjećanju i pozitivnim promjenama.

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan sastanak sa predstavnicima JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole

Dana 01.12.2023. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Bar , održan je sastanak sa predstavnicima  JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole. Sastanku su, osim predstavnika škole, direktora i lica iz pedagoško - psihološke službe, prisustvovali stručni radnici Službe za djecu i mlade i direktorica Centra za socijalni rad.

Nakon upoznavanja predstavnika škole sa opisom poslova stručnih službi Centra, predstavnici su upoznati i sa gorućim temama i prisustvom različitih oblika nasilja među učenicima. Kako bi se spriječilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Oni redovno dobijaju obavještenja od škole o ponašanju i uspjehu svog djeteta, i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima, roditelji su informisani. Takođe, u cilju preveniranja daljih i širih problema prisutnih kod učenika, važno je uspostaviti saradnju obrazovnih institucija i institucija koje se bave zaštitom djece i mladih. 

Ovaj sastanak, samo je jedan u nizu održanih sastanaka sa vaspitno - obrazovnim i drugim institucijama na lokalnom nivou, koji ima za cilj zajedničko društveno djelovanje i borbu protiv vršnjačkog nasilja.  

"NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO"

Kampanju "NE ĆUTI! PRIJAVI. UZ TEBE SMO" koju sprovode Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opština Berane - Општина Беране podržalo je Strukovno Udruženje Socijalnih Radnika Crne Gore.

Socijalni radnici igraju ključnu ulogu u pružanju podrške žrtvama nasilja, i njihova podrška ovoj kampanji doprinosi stvaranju sigurnijeg društva za sve.

Takođe zahvaljujemo se i našem mladom sugrađaninu apsolventu stomatologije Andriji Lazoviću koji nam je pomogao u vizuelnom izgledu naše kampanje,kao @Crnogorska ISKRA Berane koja je uvijek uz nas i pruža usluge u specijalizovanom servisu za podršku i unapređenju ukupnog kvaliteta života žena žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihove djece kao i njihovom osnaživanju i poboljšanju kroz psihoterapeutske intervencije.

Medijski kampanju su podržali Radio Berane-Zvanična strana i instagram stranica @beranemytown.

Hvala vam što ste prepoznali važnost ove inicijative. Vaša podrška daje snagu našem glasu i pomaže u stvaranju pozitivnih promjena u našem društvu.

BERANE : ZAUSTAVIMO VRŠNJAČKO NASILJE

26112023 0939U vidu aktivnosti vezanih za edukaciju djece sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja i vandalizma nastvljena je saradnja sa osnovnim školama. Dana 24.11.2023 godine u OŠ „ Vukašin Radunović „ realizovana je radionica sa djecom i roditeljima na navedenoj temi.  Radionicu su realizovali direktor Centra za socijalni rad Petar Pajković, dipl.soc.radnik sa svojim saradnicima Marijom Stanišić , dipl.psihološkinjom , Sanjom Vujović, dipl.soc.radnicom i Marijanom Tajić, dipl.spec.pedagoškinjom. Kao predstavnik Uprave policije je bila policijska službenica Gordana Bubanja Ivanović.

BERANE: ZAJEDNO PROTIV NASILJA

S nadolazećim 25. novembrom, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja prema ženama, želimo vas pozvati da se pridružite kampanji Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica i Opštine Berane - "NE ĆUTI. PRIJAVI. UZ TEBE SMO". Ova kampanja nije samo podsjetnik na važnost osvještavanja o nasilju prema ženama, već i poziv na zajedničko djelovanje kako bismo stvorili sigurniji, poštovaniji svijet za sve. Naša kampanja ima za cilj podići svijest o različitim oblicima nasilja prema ženama - od fizičkog do emocionalnog i ekonomskog zlostavljanja. Želimo pokrenuti razgovor o važnosti prepoznavanja tih problema u našem društvu i pokrenuti zajedničke napore za njihovo rješavanje. Samo zajedno možemo stvoriti svijet u kojem svaka žena osjeća sigurnost, ljubav i poštovanje.

EDUKACIJA U SARADNJI SA LOKALNOM ZAJEDNICOM

U srijedu 08. novembra 2023. godine, u okviru nastavnih sadržaja koji se planiraju u saradnji sa lokalnom zajednicom, četiri divne dame: Melisa Nikezić,( profesorka hemije u našoj školi), Jana Šekularac (Opstina Bar), Alma Hot (Centar bezbjednosti Bar) i Andrijana Raković (Centar za socijalni rad) organizovale su i održale interaktivno predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti i prevencija nasilja nad djecom i mladima”.
Tokom uvodnog izlaganja, inspektorka za maloljetničku delikvenciju i nasilje, Alma Hot upoznala je djecu da postoje brojni načini da se prijavi nasilje u školi, porodici, vršnjačko nasilje, … da bolje upoznaju sebe i svoje okruženje, da nauče da se nose sa promjenama i teškoćama koje donosi adolescencija, a koji ne uključuju ulazak u rizična ponašanja.
Psihološkinja, Andrijana Raković, je naglasila da pomoć mogu zatražiti od roditelja, psihologa, pedagoga, profesora ili stručne osobe i da u svojim problemima nijesu sami.
Psihološkinja Jana Šekularac, pokazala je učenicima kako izgledaju naočare za simulaciju uticaja alkohola, droga i umora na ljudski organizam. Bili su radoznali i poželjeli da ih isprobaju.
Učenici su sve vrijeme aktivno učestovali u razgovoru i postavljali pitanja. Najaktivniji i najbolji su nagrađeni, pa je tako podijeljeno 5 karata za bioskop i 5 karata za korišćenje staze za trčanje na stadionu Topolica.
❤Jedan divan primjer saradnje škole i lokalne zajednice, a za dobro svih.
 
 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti