JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Korisnici Dnevnog Centra za stare iz Nikšića posjetili Danilovgrad

Korisnici Dnevnog centra za stare iz Nikšića, dana 18.10.2017.godine posjetili su korisnike Dnevnih centara u Danilovgradu i Spužu.
Korisnike Dnevnog Centra za stare u Nikšiću, sa zadovoljstvom je ugostila direktorica Cenntra za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Maja Luketić, koja se zahvalila na posjeti, ukazala na značaju posjete i usluge u zajednici koje se pružaju osobama trećeg doba.
Tokom višečasovne posjete korisinici usluge u zajednici- dnevni boravak za stare iz Danilovgrada i Nikšića razmijenili su pozitivna iskustva i time ispunili jedan od ciljeva ove usluge i to organizovanje druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izolovanosti osoba trećeg doba.
Međusobne posjete i druženja između korisnika Dnevnih Centara nastaviće se i u narednom periodu.

REALIZOVANA OBUKA „ NENASILNE KOMUNIKACIJE“

Obuka volontera i volonterki na temu „Nenasilne komunikacije“ realizovana je na Žabljaku od 7. do 10. oktobra.
Aktivnost je realizovana kao dio preventivnih aktivnosti u okviru projekta „Zajedno za naše porodice“ koji u partnerstvu realizuju Centar za socijalni rad za opštine Nikšič, Plužine i Šavnik, Centar za socijalni rad u Užicu, Centar za ljudska prava i demokratiju iz Užica i Psihološko savetovalište „ABC“ iz Nikšića.
Polaznike obuke su činili volonteri i volonterke iz Užica i Nikšića, učenici i učenice srednjih škola, uzrasta od 15 do 18 godina. Ideja je da se kroz proces trodnevne obuke, volonteri i volonterke osposobe da realizuju vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama. Obuku je pohadjalo ukupno 40 volontera i volonterki i to 20 iz Užica i 20 iz Nikšića.
Teme koje su se obrađivale tokom edukacije su: emocije, nasilje/ nenasilje, asertivna komunikacija i vještine radioničarskog rada. Korišćene su tehnike: brainstoming, grupna diskusija, predavanje, prezentacija ( PPT, flip- chart), igranje uloga, simulacija, radioničarske igrice itd. Sve teme su prilagođene učesnicima i učesnicama obuke (srednjoškolcima i srednjoškolkama) i relaizovane su kroz radioničarski rad.
„Čitav proces edukacije zasnovan je na principu maksimalne participacije svih učesnika i učesnica što je obezbjeđeno kroz aktivno učestvovanje svih volontera i volonterki uz facilitaciju trenerica. Polaznici i polaznice edukacije su pokazali visoku motivisanost za realizaciju predviđenih aktivnosti i širok opseg informisanosti o temama koje su bile sadržaj edukacije. Spremno su iznosili situacije iz zivota koje su povezivali sa određenim temama i otvoreno govorili o ličnim iskustvima“, naveli su iz nikšićkog Centra za socijalni rad dodajući da je krajnji produkt edukativnog procesa dizajn i sadržaj radionice koji će volonteri i volonterke dalje implementirati u svojim lokalnim sredinama.

Osmjeh djeci na hraniteljstvu

 

JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi, podržan od sredstava igara na sreću realizuje projekat “Osmjeh djeci na hraniteljstvu”

Primjetno je da djeca koja su prošla kroz traumu imaju prekid kontakta sa emocijama, narušeno pamćenje, probleme u sticanju povjerenja i odnosima. Sa tim u vezi, stručni radnici su prepoznali neophodnim formiranje savjetovališta za djecu na hraniteljstvu kako bi se djeci kroz igru, nove tehnike učenjai razvoj kreativnosti na njima prilagođen način olakšala tranzicija iz bioloških porodica i institucija u hraniteljske porodice, kao i prevazilaženje bolnih iskustava

Stručni radnici Centra za socijalni rad, koji su obučeni za rad sa djecom na hraniteljstvu, kao i osobe prepoznate za vođenje kreativnih radionica, će tokom trajanja projekta raditi na razvijanju rječnika osjećanja, prepoznavanju osjećanja kod sebe i drugih na slikama, pravljenju azbuke osjećanja, crtanju istih kao i lociranju osjećanja na šemi ljudskog tijela.

Značajnim je ocijenjeno, a što će se kroz Projekat i implementirati, je i igranje uloga, radi uvježbavanja ponašanja u realnim situacijama, pravljenje stripa, tabela za napredak u ponašanju, razvoj fine motorike, boravak u prijatnom ambijenu, slušanje opuštajuće muzike, usporeno i duboko disanje i uključivanje u opuštajuće aktivnosti, produktivan rad.  

Obuhvatiće se više segmenata rada sa djecom iz hraniteljskih porodica uzrasta od 7-14 godina.

U početnoj fazi projekta napravljeni su izvještaji o trenutnom psiho-socijalnom stanju svakog djeteta ponaosob.

Sljedeća faza započela je u nedelju, 08.10.2017. godine i biće organizovana kroz četiri ciklusa kreativnih radionica, nakon čega slijedi treća faza tokom koje će se organizovati izleti sa djecom, druženje sa volonterima, kao i izložba dječijih radova dobijenih tokom radionica.

Završnica projekta planirana je za avgust 2018. godine, kada će se i raditi ponovna procjena učesnika projekta i evaluirati napredak.

Jedna od aktivnosti biće usmjerena i na promociji hraniteljstva, gdje će se dati akcenat na budućim hraniteljima ali i odati počast sadašnjim, koji su omogućili da djeca bez roditeljskog staranja imaju topao porodični dom, uzimajući ljubav prema djeci kao light motiv.

Obavještenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti, za prvi termin 30. oktobra 2017. godine u 15:30 časova, u prostorijama Ministarstva.

 
Kandidati mogu prijave dostaviti Ministartsvu rada i socijalnog staranja do 24. oktobra 2017. godine.
 
 
 

NA INFOFESTU PREDSTAVLJEN PROJEKAT SOCIJALNI KARTON - IISSS

info fest 2017 1Na 24. Infofestu koji se održava u Budvi, Dragan Raketić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Milan Marić, S&T Crna Gora i Aleksandra Višnjić, UNDP, predstavili su projekat Socijalni karton – ISSS, sa aspekta digitalizacije.

Prezentaciju: Digitalna transformacija u službi reforme socijalne zaštite, možete preuzeti ovdje: DigitalnaTransformacija.pdf

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/176622/SAOPsTENJE-Predstavljen-projekat-Socijalni-karton-IISSS.html

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti