SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Putni nalozi

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

 

16.01.2023.-23.01.2023.

Vozilo BR-CG 220 nije korišćeno tokom izvještajnog perioda.

CG-UL januar 2023.

23.01.2023.- 30.01.2023.godine.

Bar (30.01.2023.- 05.02.2023. )

Putni nalog 02.2023.

Putni nalog ( 06.02.2023. - 12.02.2023.)

Putni nalog UL (06.02.2023.- 13.02.2023.)

BR ( 13.02.2023.- 19.02.2023. )

Putni nalog 13.02. 20023. - 17.02.2023 CG UL 077

BR 20.02.2023.- 26.02.2023.

Putni nalog UL- 20-24.02.2023.

BR (27.02.2023. - 03.03.2023.)

UL (27.02.2023.- 03.03.2023.)

BR CG (06.03.2023. -13.03.2023. )

Putni nalog 13-17.02.2023.

BR (13.03.2023.- 19.03.2023.)

Putni nalog UL (20.03.2023. - 26.03.2023. )

BR CG 220 (20.03.2023.- 26.03.2023)

BR CG 018 (27.03.2023. - 03.04.2023.)

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

CG 018 (03.04.2023.- 09.04.2023. )

UL (03.04.2023. - 09.04.2023.)

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

Putni nalog CG 018 ( 09.04.2023.- 16.04.2023. )

Napominjemo da u ovom periodu nije korišćeno službeno vozilo BR CG 220

Putni nalog period od 17.04.2023. godine do 21.04.2023. godine.

Putni nalog UL 04.2023.

24.04.2023 putni nalog

BR 24.04.2023.- 30.04.2023.

BR 01.05.2023. - 07.05.2023.

Putni nalog 03.05.2023.UL

BR 08.05.2023. -15.05.2023.

Putni nalog 08.05. UL.

Putni nalog 15.05.2023.- 22.05.2023.

Napominjemo da  službeno vozilo CG UL 077, nije korišćeno tokom izvještajnog perioda. 

Putni nalog BR 22.05.2023.- 29.05.2023.

Putni nalog 23.05-26.05. UL.

Napominjemo da službeno vozilo CG BR 220, nije korišćeno tokom izvještajnog perioda

BR (29.05.2023.- 04.06.2023.)

Putni nalog UL 06.2023

BR CG 220 05.06.- 12.06.2023.

Napominjemo da službeno vozilo BR CG 018 i BR UL 077 nije korišćeno u gore navedenom periodu. 

Putni nalog BR 12.06.2023.- 19.06.2023.

Putni nalog 12. 06.2023. ULCINJ

UL 19.06.- 25.06.2023.

BR 19.06.2023.- 25.06.2023.

BR CG 018 ( 26.06.2023. - 02.07.2023. )

BR 02.07.2023. - 09.07.2023.

Putni nalog 10.07.2023 UL

BR CG 018 ( 10.07. - 17.07.2023. )

Napominjemo da službeno vozilo BR CG 220 nije korišćeno u navedenom periodu.

 


LOKALNI IZBORI 2022.

Putni nalog 13.02.2022.

Putni nalog 21.02.2022.

Putni nalog 07.03.2022.

Putni nalog 14.03.2022.

PUTNI NALOZI RENO MEGAN BR-CG 220

Putni nalog ULCINJ

Putni nalog za auto PJ ULCINJ

PUTNI NALOG CG-BR 018 (21.04.2022. - 25.04.2022. )

PUTNI NALOG BR-CG 220 ( 21.04.2022. - 25.04.2022. )

UL-CG 077

Putni nalog 25.04.2022. - 03.05.2022.

PUTNI NALOG 03.05.2022.- 09.05.2022.

Putni nalog 09.05.- 16.05.2022.

Putni nalozi 16.05.2022.-23.05.2022.

Putni nalog 23.05.2022.- 30.05.2022.

Putni nalog 30.05.2022.- 05.06.2022.

Putni nalog 06.06.2022. -12.06.2022.

Putni nalozi 13.06.2022.- 19.06.2022.

Putni nalog 20.06.2022.- 26.06.2022.

Putni nalozi 26.06.2022.- 03.07.2022.

Putni nalozi 03.07.2022. -10.07.2022.

Putni nalozi 10.07.2022. -17.07.2022.

Putni nalog CG 220 17.07.2022.- 24.07.2022.

Putni nalog Ulcinj 17.07.-24.07.2022.

Napominjem da službeno vozilo BR CG 018, nije korišćeno u toku protekle nedelje.

Putni nalozi 24.07.2022.- 31.07.2022.

Putni nalozi 01.08.2022.- 07.08.2022.

Putni nalog 08.08.2022.- 14.08.2022.

Putni nalog 15.08.2022.- 21.08.2022.

Putni nalozi 22.08.2022. -31.08.2022.

Putni nalozi septembar 2022.

Putni nalozi oktobar 2022.

Putni nalozi sep-oktobar UL-077

Putni nalog 24.10.2022.- 30.10.2022.

Putni nalog 31.10.2022.- 06.11.2022.

Putni nalog 07.11.2022.- 14.11.2022.

Putni nalog 14.11.2022.- 20.11.2022.

 

 


PARLAMENTARNI IZBORI 2020.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 20.06.2020.g. - 28.06.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 29.06.2020.g. - 05.07.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 06.07.2020.g. - 12.07.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 13.06.2020.g. - 19.06.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 20.07.2020.g. - 26.07.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 27.07.2020.g. - 02.08.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 03.08.2020.g. - 09.08.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 10.08.2020.g. - 16.08.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period 17.08.2020.g. - 23.08.2020.g.

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila CSR Bar za period  24.08.2020.g.- 30.08.2020.g.

 

 


U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo putne naloge za upravljanje službenim vozilima:

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

LOKALNI IZBORI-BAR 2018

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period 20-28.01.2018.g.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 29.01-04.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period 05.02-11.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.02.2018-18.02.2018 godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.02-25.02.2018. godine.

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 26.02. do 04.03.2018. godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 05.03-11.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 12.03-18.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.03-25.03.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 26.03.-01.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 02.04.-08.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 09.04-15.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 16.04-22.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 23.04-29.04.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 30.04-06.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 07.05-13.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 14.05-20.05.2018.godine

Putni nalozi za CSR Bar i Ulcinj za period od 21.05-27.05.2018.godine


LOKALNI IZBORI – ULCINJ 2017/2018

Putni nalog Ulcinj 04.12.-10.12.2017.g.

Putni nalog Ulcinj 11.12.-17.12.2017.g.

Putni nalog 18.12.-24.12.17.g.

Putni nalog 25.12.-31.12.2017.g.

Putni nalozi za Ulcinj za period od 01.-07.01.2018 godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 08.01.2018-15.01.2018 godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 15.01.2018-22.01.2018. godine.

Putni nalog za Ulcinj za period od 20.01.-28.01.2018 godine.

 

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj