SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Centar za socijalni rad Bar

 

 Prostorije područne jedinice Ulcinj

 

Istorijat

Skupština opštine Bar na sjednici Vijeća udruženog rada i sjednici Društveno – političkog vijeća održanih dana 21.oktobra 1985.g. i sjednici Skupštine samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu opštine Bar održane dana 22.oktobra 1985.godine donjele su Odluku o osnivanju Centra za socijalni rad u Baru koja je objavljena dana 27.12.1985.g. u “Sl.list SRCG” br. 24/85 – opštinski propisi a stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Dan donošenja Odluke o osnivanju 22.oktobar uzet je za DAN CENTRA . Za prvog direktora izabran je Pavle Vučićević, socijalni radnik koji je još početkom šezdesetih godina prošlog vijeka bio izabran za prvog predsjednika Saveza društva socijalnih radnika Crne Gore. Centar je sa radom počeo u februaru 1986.g. u novoj zgradi namjenski rađenoj i projektovanoj za ove potrebe kao poklon Baru od Republike Srbije nakon katastrofalnog zemljotresa koji je zadesio grad 1979.g.

Centar je počeo raditi sa pet radnika. Rad u Centru se po kazivanju Katice Kovač, dipl. socijalne radnice odvijao sa puno entuzijazma.

Po prestanku postojanja Samoupravne interesne zajednice za socijalnu i dječiju zaštitu Bara i penzionisanjem 01.07.1988.g. prvog direktora Centra Pavla Vučićevića , direktor je bio Ljubinko Krstajić , dipl. pravnik iz Bara.

Dana 22.12.1990.g. Skupština Socijalističke Republike Crne Gore donjela je na državnom nivou Odluku o osnivanju centara za socijalni rad u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori (“Sl.list SRCG” br. 46/90) kojom je osnovala  Centar za socijalni rad , sa sjedištem u Baru , za opštine : Bar i Ulcinj , kao međuopštinski centar  . U početku su radnici Službe Ulcinj Mehmet Duraku, sada rukovodilac Područne jedinice Ulcinj i Amir Elezagić, socijalni radnik radili u Barskom Centru da bi nešto kasnije nastavili da poslove iz svog djelokruga obavljaju u Ulcinju.

Nakon Ljubinka Krstajića 03.10.1991.g. za novog direktora biva biran Nikola Kovačević, dipl.pravnik. Njegovim izborom za pomoćnika ministra u Ministarstvu, na mjesto direktora dolazi Ljubinko Krstajić dana 23.03.1998.g. Nakon smrti Ljubinka Krstajića (11.08.2004.g.)  , za direktora Centra je 08.11.2004.g. izabran Slobodan Đonović , dipl. pravnik iz Bara. Od 31.12.2021. godine  direktorica Centra je Biljana Pajović, magistar socijalne politike i socijalnog rada. 

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj