SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Analitičke kartice

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PREDSJEDNIČKI / PARLAMENTARNI IZBORI 2023.

Izvod 2023 5 535-18195-08.

Izvod 2023 6 535-18195-08.

Izvod 2023 7 535-18195-08.

Izvod 2023 8 535-18195-08.

Izvod 2023 9 535-18195-08.

Napominjemo da nije bilo promjena na izvodu ( analitičkih kartica) za ovaj period.

Izvod 2023 10 535-18195-08.

Izvod 2023 11 535-18195-08.

Izvod 2023 12 535-18195-08.

Izvod 2023 13 535-18195-08.

Izvod 2023 14 535-18195-08.

Izvod 2023 15 535-18195-08.

Izvod 2023 16 535-18195-08.

Izvod 2023 17 535-18195-08.

Izvod 2023 18 535-18195-08.

Izvod 2023 19 535-18195-08.

Izvod 2023 20 535-18195-08.

Izvod 2023 21 535-18195-08.

Izvod 2023 22 535-18195-08.

Izvod 2023 23 535-18195-08.

Izvod 2023 24 535-18195-08.

Izvod 2023 25 535-18195-08

Izvod 2023 26 535-18195-08

Izvod 2023 27 535-18195-08

Izvod 2023 28 535-18195-08

Izvod 2023 29 535-18195-08

Izvod 2023 30 535-18195-08

Izvod 2023 31 535-18195-08

Izvod 2023 32 535-18195-08

Izvod 2023 33 535-18195-08

Izvod 2023 34 535-18195-08

Izvod 2023 35 535-18195-08

Izvod 2023 36 535-18195-08

Izvod 2023 37 535-18195-08

Napominjemo da nije bilo promjena na izvodu ( analitičkih kartica) za ovaj period.

Izvod 2023 38 535-18195-08

Izvod 2023 39 535-18195-08

Izvod 2023 40 535-18195-08

Izvod 2023 41 535-18195-08

Izvod 2023 42 535-18195-08

Izvod 2023 43 535-18195-08

Izvod 2023 44 535-18195-08

Izvod 2023 45 535-18195-08

Izvod 2023 46 535-18195-08

Izvod 2023 47 535-18195-08

Izvod 2023 48 535-18195-08

Izvod 2023 49 535-18195-08

Izvod 2023 50 535-18195-08

Izvod 2023 51 535-18195-08

Izvod 2023 52 535-18195-08

Izvod 2023 53 535-18195-08

Izvod 2023 54 535-18195-08

Izvod 2023 55 535-18195-08

Izvod 2023 56 535-18195-08

Izvod 2023 57 535-18195-08

Izvod 2023 58 535-18195-08

Izvod 2023 59 535-18195-08

 

 

 

 

 


LOKALNI IZBORI 2022.

IZVOD (21.04.2022. DO 25.04.2022.)

Analiticke kartice 25.04.-03.05.22.g.

Analiticke kartice 04.05.-08.05.22.g.

Analiticke kartice 09.05.-15.05.22.g.

Analiticke kartice 16.05.-22.05.22.g.

Analiticke kartice 23.05.-29.05.22.g.

Analiticke kartice 30.05.-05.06.22.g.

Analiticke kartice 06.06.-12.06.22.g.

Analiticke kartice 13.06.-19.06.22.g.

Analiticke kartice 20.06.-26.06.22.g. (1)

Analiticke kartice 20.06.-26.06.22.g. (2)

Analiticke kartice 27.06.-03.07.22.g.

Analiticke kartice 04.07.-10.07.22.g.

Analiticke kartice 18.07.-24.07.22.g.

Analiticke kartice 25.07.-31.07.22.g.

Analiticke kartice 01.08.-07.08.22.g.

Analiticke kartice 08.08.-14.08.22.g.

Analitičke kartice 15.08.-21.08.22.g.

Analitičke kartice 22.08.-31.08.20.g.

Analitičke kartice septembar i oktobar 2022.

Analitičke kartice 24.10.2022. - 30.10.2022.

Analitičke kartice 31.10.2022.- 06.11.2022.

Analitičke kartice 07.11.2022. - 14.11.2022.

Analitičke kartice 14.11.2022. - 18.11.2022.

 

 


U skladu sa članom 38 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/20 i 38/20), objavljujemo analitičke kartice sa svih računa u posjedu JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj:

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2020.g.

Analiticka kartica računa CSR Bar za period od 20.06. do 28.06.20.

Analiticka kartica računa CSR Bar za period od 29.06. do 05.07.20.

Analiticka kartica računa CSR Bar za period od 06.07. do 12.07.20.

Analiticka kartica računa CSR Bar za period od 13.07. do 19.07.20.

Analiticka kartica računa CSR bar za period od 20.07. do 26.07.20.

Analitička kartica računa CSR Bar za period od 27.07. do 02.08.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 03.08. do 09.08.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 10.08. do 16.08.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 17.08. do 23.08.20.

Obavještenje za Analitičke kartice CSR Bar za period od 24.08. do 30.08.2020.g.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 31.08. do 06.09.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 07.09. do 13.09.20.

Analiticke kartice raćuna CSR Bar za period od 14.09. do 20.09.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 21.09. do 27.09.20.

Analiticke kartice računa CSR Bar za period od 28.09. do 30.09.20.

 


U skladu sa članom 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 52/14, 76/15 i 83/16), objavljujemo analitičku karticu našeg račun:

 

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

LOKALNI IZBORI-BAR 2018

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj za period od 20.01.-28.01.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 29.01-04.02.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 05.02-11.02.2018. godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.02-18.02.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj za period od 19.02-25.02.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 26.02-04.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 05.03-11.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 12.03-18.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 19.03-25.03.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 26.03-01.04.2018 godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 02.04-08.04.2018 godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 09.04-15.04.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 16.04-22.04.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 23.04-29.04.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 30.04-06.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 07.05-13.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 14.05.-20.05.2018.godine.

Analiticke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 21.05-27.05.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 28.05-03.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 04.06-10.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 11.06-17.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 18.06-24.06.2018.godine.

Analitičke kartice za CSR Bar i Ulcinj u periodu od 25.06-27.06.2018.godine.


LOKALNI IZBORI – ULCINJ 2017/2018

Analitičke kartice 11.12.-17.12.17.g.

Analiticke kartice 18.12.-24.12.17.g.

OBAVJESTENJE - za period od 25.12.-31.12.2017 g.

OBAVJESTENJE - za period od 01.01-14.01.2018 g.

Analiticke kartice 15.01-21.01.18.g.

Pogledaj još novosti - Bar i Ulcinj